fbpx

کوچینگ و راهنمای آموزشی

دوره های مختلف آنلاین آمادگی آزمونهای موسسه Telc فقط طی دو ماه

دوره های مختلف آنلاین آمادگی آزمونهای موسسه Telc فقط طی دو ماه

دوره های مختلف آنلاین آمادگی آزمونهای موسسه Telc فقط طی دو ماه
---‐----‐---------🇩🇪🇮🇷🇦🇫------------------
این دوره مخصوص افرادیست که قبلا سطوح مختلف B1یا B2 یاC1 را خوانده و در آزمون زبان سطح مورد نظر نمره قبولی را کسب نکرده اند.
با شرکت در هر یک از دوره های آمادگی این سطوح میتوانید مهارتهای خود را ارتقا داده و با شرکت مجدد در آزمون موفقیت کسب نمایید.
👈⛔️توجه فرمایید که این دوره فقط برای افراد از طرفJjobcenter و Agentur für Arbeit میباشد و افرادی که خودشان میخواهند هزینه را پرداخت کنند (Selbstzahler) مورد پذیرش در این دوره ها قرار نخواهند گرفت ⛔️
.